Verksamhetsberättelse

Kvinnojouren Viljan, Ljusdal: Verksamhetsberättelse 2019

Org. Nr: 802453-3807
Adress: Tingsgatan 2, 827 32 Ljusdal, (gamla tingshuset) i centrala Ljusdal, östra ingången.
Stödtelefon och kansli: 0651-13069
Hemsida: https://kvinnojourenviljan.org
E-post: info@kvinnojourenviljan.org

Kvinnojouren Viljan har öppet mån-fred 08-12 för samtalsstöd. Dessutom telefonkontakt vardagar mellan 17-22, lördag/söndag, helgdagar mellan 15-22.

Bankgiro 654-0439. Swish 123 148 61 58. Uppge för- och efternamn och månad vid swishbetalning.

Styrelse sedan årsmötet 12/3 2019

  • Annelie Kadin ordförande
  • Monica Winges sekreterare
  • Helene Berglund ledamot
  • Isabel Bengtsson ledamot
  • Gunnel Nilsson ledamot
  • Anders Åbom vice. Ordförande
  • Mikael Andersson- Sellberg ledamot från oktober 2019
  • Lotta Fält Verksamhetsledare, Kassör

Arbetsutskott: tre personer (Ordf. v. ordf. samt sekreterare) i ett beslut den 12 oktober så från nästa årsmöte avvecklar vi arbetsutskottet

Styrelsemöten: sju tillfällen under 2019.

Revisor: Ulla Ek och Kjell Nilsson, Ljusdal.

Föreningslokal: Gamla tingshuset

Medlemmar 2019: 35 betalande medlemmar.

Anställd personal: Verksamhetsledare på kansliet 70% från den 1/6 2019 Arbetstid vanligen 8-12.00

Ideellt arbetande jourkvinnor: 6 aktiva stödpersoner, tar emot telefonsamtal kvällar och helger. 4 aktiva stödpersoner som har jobbat uppsökande på biblioteket under hösten

Stödverksamhet 2019:
Totalt 24 nya stödsökande kvinnor. Antalet avser unika personer som har fått hjälp av Verksamhetsledaren. De har haft upprepade kontakter, besök, fått ledsagning till polis, sjukvård eller socialtjänst, mm. I några fall har stöd getts i samverkan med Brottsofferjouren Ljusdal.

Vi har genomfört 373 rådgivande och stödjande samtal på telefon och vi har genomfört 142 bokade möten internt eller externt med andra aktörer som Socialtjänst eller Polis

Jourkvinnomöten har under 2019 hållits med Verksamhetsledaren och vissa ur styrelsen vid sju tillfällen.

Bidrag/gåvor
Verksamhetsbidrag Ljusdals kommun, enligt avtal 265 500:-

Bidrag från Socialstyrelsen 269 656:-

Gåvor från Svenska Kyrkan, Lions och enskilda privatpersoner

Detaljerade ekonomiska uppgifter återfinns i årsredovisningen.

Aktiviteter:
Några från styrelsen åkte till Bryssel och möte upp politiker 23-26 februari

Unizons´s kongress i Lund 12-14 april

Vi är med i Länsföreningen´s styrelse så det är 4 styrelsemöten och ett årsmöte

Skrev nytt avtal med Ljusdals kommun

Var med på nätverksmöte med Länsstyrelsens och Olga/ samordnare för våld i nära relation

Mött Lions

Ingår i POM i Gävleborg

Möte med fritidsgårdarna i Ljusdals kommun

Biblioteket, vi har varit på plats på måndagar under hela hösten, möta upp yngre

Vi har haft öppet hus i våra lokaler

Pride 6 juli

Intervju, Frågor om Porr på P4 Gävleborg

Haft både våravslutning och julavslutning för aktiva stödmedlemmar

Utbildningar och föreläsningar som medlemmar deltagit i:
Unizon´s fortbildningshelg 16-17 februari

Machofabriken 8 maj

Hedersvåld och demokratibrott och våld går inte i pension 17 oktober

Inspirationsdagar för att planera verksamhetsplan för 2020-2022 11-12 oktober

Verksamhetsledare konferens 22-24 november

Utbildning/ föreläsning/ presentation som vi har ordnat:
Inbjuden till föräldragrupp för informera om Kvinnojouren den 4 april

Studiebesök av vårdlinjen 8 maj

Varit på SPF och föreläst om våld går inte i pension

Utvecklingscentrum och föreläst för SFI tillsammans med Olga samordnare i Våld i nära relation

Kriminologstudenter föreläsning hos oss 21/11

Samverkan:
Ljusdals kommun

Andra kvinnojourer i länet

Polisen

Brottsofferjouren Ljusdal

Annonsering:
Ljusdalsposten

Vår Facebook-sida

Anneli Kadin
Ordförande
Kvinnojouren Viljan, Ljusdal