Tjejjouren Styrkan

Tjejjouren Styrkan är planerad att starta under vintern 2018–våren 2019

Vi kommer att erbjuda en utbildning för stödpersoner som vill rikta sig och sin tid till just tjejjouren och den är planerad att genomföras våren 2019.

Vi kommer att koppla upp oss till en viss tid och veckodag så där kan man chatta med tjejjouren Styrkan i Ljusdal. Denna verksamhet ska hållas av stödpersoner och den är kostnadsfri, vi riktar oss till målgruppen 12-20 år och du är anonym för oss.

Vi kommer att erbjuda en verksamhet som hålls av stödpersoner i våra lokaler där vi tar upp olika aktuella ämnen som riktar sig till unga tjejer/ kvinnor eller personer som definieras som tjej/kvinna.

Vi kommer att bjuda in till ett samarbete med andra verksamheter som Fritidgårdar, Biblioteket och Skolor.