Kvinnojouren Viljan

Kvinnojouren Viljan är en idéell förening, politiskt och religöst obunden, som erbjuder stöd och vägledning för kvinnor som lever i en situation med hot och våld eller förtryck.

Utöver att ge utsatta personer stöd arbetar vi också med att informera om våld och förtryck som, då det sker inom familjer eller i nära relationer, kan vara svårt att se och svårt att söka hjälp för.

Du som läser detta har med stor sannolikhet en person i din bekantskapskrets eller på din arbetsplats som är utsatt för våld eller hot.

Kvinnojouren Viljan Ljusdal

Vi behöver ditt stöd

I allt vårt arbete behöver vi ert stöd. Om du tycker att det är bra att vi finns, men vill inte engagera dig närmare, kan du stödja oss genom ett passivt medlemsskap eller en ekonomisk gåva. Alla bidrag är välkomna och går till jourens stödverksamhet.

Aktivt medlemsskap

Du kan också stödja oss genom ett aktivt medlemsskap. Då kan du medverka i utåtriktade aktiviteter och arrangemang. Under 2017 anordnade vi bl.a. med en ljusmanifestation den 25 november - på internationella dagen för avskaffande av allt våld mot kvinnor - vi hade öppet hus i vår kanslilokal i gamla Tingshuset på skyltsöndagen första advent.

Även män!

Är du mycket engagerad i kvinnojourens frågor kan du som aktiv medlem få utbilda dig till jourkvinna och kan då delta i det praktiska arbetet att ta emot kontakter och ge stöd till utsatta. Vi vill också slå fast att det är vår övertygelse att även män kan stödja kvinnojourens arbete och dess syften. Det överväldigande merparten av allt våld utgörs av män, vilket ju också drabbar andra män, därför är det så viktigt att män deltar i arbetet mot våld. Det är endast bland männen i samhället vi kan förebygga våld.

Ge ditt stöd

Genom att bli stödmedlem hjälper du oss i kampen för våldutsatta kvinnor.

Som medlem kan du välja mellan att vara aktivt engagerad i jouren eller inte, vi behöver all hjälp vi kan få.

För att bli stödmedlem kan du antingen sätta in 100 kronor på Swish eller vårt bankgiro. Uppge för- och efternamn samt månad vid Swish-betalning.

Swish logoSwish: 123 148 6158

Bankgiro: 654-0439