Integritetspolicy

Kvinnojouren Viljan
Tingsgatan 2, 827 32 LJUSDAL

Telefon: 065113069

www.kvinnojourenviljan.se

Syftet med denna policy är att säkerställa att vi på Kvinnojouren Viljan  802453-3807, hanterar personuppgifter i enlighet med EUs dataskyddsförordning (General Data Protection Regulation – GDPR). Policyn omfattar alla behandlingar där personuppgifter hanteras och omfattar såväl strukturerad som ostrukturerad data. Kvinnojouren Viljan ansvarar
för samtliga uppgifter som du lämnar i kontakt med oss.

Denna policy är förankrad hos alla våra medarbetare.