VI FINNS TILL FÖR DIG

Kvinnojouren Viljan är en idéell förening, politiskt och religöst obunden, som erbjuder stöd och vägledning för kvinnor som lever i en situation med hot och våld eller förtryck.

Kvinnojouren Viljan

Kvinnojouren Viljan är en idéell förening, politiskt och religöst obunden, som erbjuder stöd och vägledning för kvinnor som lever i en situation med hot och våld eller förtryck.

Du som läser detta har med stor sannolikhet en person i din bekantskapskrets eller på din arbetsplats som är utsatt för våld eller hot.

Är du eller någon du känner i behov av råd eller stöd?

Ni kan dygnet runt kontakta kvinnofridslinjen på telefonnummer

020-50 50 50

eller gå in på deras hemsida kvinnofridslinjen.se

Vi ringer aldrig upp någon som ringt till oss på jourtelefonen, du får istället ringa en gång till. Detta för att du ska vara säker på att ingen annan svarar i telefonen och få reda på att du har varit i kontakt med Kvinnojouren.

Vid fara ring 112

ARE YOU OR ANYONE YOU KNOW IN NEED OF HELP OR SUPPORT?
You can call “kvinnofridslinjen” telephone on a 24-hour basis

+46 (0)20-50 50 50

or visit www.kvinnofridslinjen.se

We never call anyone who called us on the emergency phone, you can call again. This is to make sure that no one else is answering the phone and find out that you have been in contact with us.

In case of immediate danger, call 112

Kvinnojouren och tjejjouren

Kvinnojouren Viljan Ljusdal

Kvinnojouren Viljan

Kvinnojouren Viljan erbjuder stöd och vägledning för kvinnor som lever i en situation med hot och våld eller förtryck.

Tjejjouren Styrkan Ljusdal

Tjejjouren Styrkan

Tjejjouren Styrkan är planerad att starta under vintern 2018–våren 2019.

Vi har tystnadsplikt!

Du får vara anonym!

Vi journalför inget!

Kostnadsfritt!