Verksamhetsplan för Kvinnojouren Viljan 2018

 • Stärka det interna årshjulet och kvalitetshjulet.
 • Förbättra hemsidan.
 • Medlemskap i Unizon, två personer utbildas genom Unizon samt kvinnojourskunskap, vid två tillfällen första året.
 • Uppmärksamma FN:s internationella dag för avskaffande av våld mot kvinnor.
 • Uppmärksamma kvinno- och tjejjoursdagen.
 • Skapa ett brett nätverk genom att stärka samverkan med kommunen, elevhälsan, ungdomsmottagning, sjukvården, HVB- hem, övriga jourer i länet och tolkverksamheten.
 • Motverka machoidealen, hedersnormer och våldsbejakande attityder genom uppsökande verksamhet i asylboenden, HVB- hem, skolor och fritidsgårdar.
 • Föreläsningar i förskola, skola och fritidsverksamhet i ämnet ”Att våga se och agera.”
 • Volontärgrupp till olika aktiviteter bestående av: anställd i kvinnojouren, jourkvinnor, volontärer och aktiva medlemmar.
 • Utbildning av jourkvinnor och volontärer i hedersvåld, psykisk ohälsa, sexköp och människohandel samt hbtq-kunskap.
 • Erbjuda föreläsningar till jourkvinnorna.
 • En jourkvinna är barnansvarig.
 • En jourkvinna är aktivitetssamordnare.
 • Starta Tjejjouren.
 • Ungdomsjour 1 dag/vecka till tonåringar och unga vuxna, 13- 25 år.
 • Ungdomscirkel.
 • Läger till våldsutsatta flickor och pojkar.
 • Söndagsmys för hjälpsökande i Kvinnojouren Viljan med föreläsningar, bokcirkel, utflykter, matlagning och bakning.
 • Torsdagscafé med social samvaro för mammor och barn.
 • Öppet hus med påskfirande.
 • Julfest på Kvinnojouren Viljan med tomte.

Ljusdal 2018 03 02

Annelie Kadin
Ordförande