Verksamhetsberättelse

Org. Nr: 802453-3807
Adress: Tingsgatan 2, 827 32 Ljusdal, (gamla tingshuset) i centrala Ljusdal, östra ingången.
Stödtelefon och kansli: 0651-13069
Hemsida: http://kvinnojourenviljan.org
E-post: info@kvinnojourenviljan.org
Kvinnojouren Viljan har öppet mån-fred 08-12 för samtalsstöd. Dessutom telefonkontakt vardagar mellan 17-22, lördag/söndag, helgdagar mellan 15-22.
Bankgiro 654-0439. Swish 123 148 61 58. Uppge för- och efternamn och månad vid swishbetalning.

Styrelse sedan årsmötet 1/3 2017
Annelie Kadin ordförande
Monica Winges sekreterare
Karin Andersson ledamot (Ordf. från 20161218 till 20170301)
Isabell Bengtsson ledamot
Gunnel Nilsson ledamot
Josefine Blomqvist ledamot
Anders Åbom ledamot
Helene Berglund suppleant
Ann-Chatrine von Wachenfeldt, från 20170410 anställd samordnare på 50%

Arbetsutskott: 3 personer (Ordf. v. ordf. samt sekreterare)

Styrelsemöten: 9 tillfällen under 2017.

Revisor: Ulla Ek och Kjell Nilsson, Ljusdal.

Föreningslokal: Gamla tingshuset

Medlemmar 2017: 58 betalande medlemmar.

Anställd personal:
Samordnare på kansliet 50% från 10/4-2017. Arbetstid vanligen 8-12.00
Ideellt arbetande jourkvinnor: 8 aktiva jourkvinnor, tar emot telefonsamtal kvällar och helger.

Praktikanter via arbetsförmedlingen: 2 personer (ej samtidigt)

Stödverksamhet 2017:
Totalt 91 nya stödsökande kvinnor. Antalet avser unika personer och omfattar dels de som sökt kontakt direkt till samordnaren och de som ringt till jourkvinnor, som dessa sedan rapporterat till samordnaren. Av de 91 har vissa haft en enstaka telefonkontakt, andra har haft upprepade kontakter, besök, fått ledsagning till polis, sjukvård eller socialtjänst, mm. I några fall har stöd getts i samverkan med Brottsofferjouren Ljusdal.

Jourkvinnomöten har under 2017 hållits med samordnaren och vissa ur styrelsen vid 5 tillfällen.

Bidrag/gåvor
Verksamhetsbidrag Ljusdals kommun, enligt avtal 283 440:-
Gåvor 68 080:-
Detaljerade ekonomiska uppgifter återfinns i årsredovisningen.

Aktiviteter:
Internationella dagen för avskaffande av allt våld mot kvinnor (25/11) Ljusmanifestation på Riotorget
Tjejkväll centrumhuset – info om verksamhetet
Invigning Tingshuset – öppet hus
Invigning centrumhuset – info om verksamheten
Julskyltning – öppet hus Tingshuset
Trygghetsvandring
Volleyboll-turnering – Work 4 you

Utbildningar och föreläsningar som medlemmar deltagit i:
Hedersrelaterat våld
Våld mot äldre, seminarium Hudiksvall
Ekonomiskt våld
Styrelsearbete (kurs tillsammans med BOJ, Ljusdal)
Patriark

Utbildning/ föreläsning/ presentation som vi har ordnat:
Utbildning för nya jourkvinnor
Järvsö syförening
Rotary Järvsö
Kommunfullmäktige, Ljusdal
Hyresgästföreningen, Ljusdal.

Samverkan:
Ljusdals kommun
Andra kvinnojourer i länet
Polisen
Brottsofferjouren Ljusdal

Annonsering:
Radio
Ljusdalsposten
Vår Facebook-sida

Under 2016 uppstod en situation där kvinnojouren riskerade att läggas ner. Karin Andersson och Christer Jönsson från Brottsofferjouren Ljusdal gick in och räddade situationen tills en ny styrelse kunde väljas den första mars 2017. Föreningen har oförändrat organisationsnummer och stödtelefonnummer. Förändringen av styrelse har dock medfört en i vissa delar ändras syn på kvinnojourens arbete, uppgifter och ansvar. Under det ordinarie årsmötet 20170301 antogs nya stadgar som bygger på de som finns i riksorganisationen Unizon. Mot denna bakgrund har den nya styrelsen begärt utträde ur ROKS och ansöker om medlemskap i Unizon. 20171107 hölls ett extra årsmöte där den tidigare styrelsen beviljades ansvarsfrihet. Ett arbete att starta en tjejjour pågår, men har fått anstå på grund av det stora antalet stöddökande till jouren. Styrelsen ser nu fram emot att inom riksorganisationen Unizon och i samverkan med olika lokala aktörer fortsätta utveckla verksamheten.

Anneli Kadin
Ordförande
Kvinnojouren Viljan, Ljusdal